شرایط گارانتی محصولات

این محصول بر طبق قوانین و مقررات ذکر شده در کارت ضمانت تحت گارانتی می باشد.

مدت زمان ضمان نامه دستگاه ۲۴ ماه از تاریخ خرید می باشد.

لطفا از صحت کلیه جزئیات مندرج بر روی کارت گارانتی تاریخ اعتبار مدل دستگاه اطمینان حاصل فرمائید. کارتهای گارانتی ناقص و یا مخدوش جهت تعمیر دستگاه قابل قبول نمی باشد.

شرایط ابطال ضمانت نامه

صدمات ناشی از حمل و نقل / استفاده نادرست از دستگاه حوادث طبیعی سوختگی ظاهری قطعات در اثر نوسانات برق / تعمیر توسط افراد غیر از متخصصین این شرکت زنگ زدگی

 

مقررات ضمانت نامه

گارانتی قطعه تعمیری یا ،تعویضی در خارج از زمان گارنتی ۶ ماه میباشد این شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال حوادث احتمالی در استفاده ناصحیح از دستگاه و همچنین عدم رعایت دستور العملهای طرز کار از دستگاه را ندارد. این ضمانتنامه فقط شامل دستگاه اصلی که در این برگه قید شده میباشد و وسایل جانبی یا

مصرفی را در بر نمی گیرد.

خدمات مرکزی شرکت گیتی آسایش ایرانیان

۰۲۱۵۵۰۹۹۶۳۷

آدرس سایت www.elinor-co.com

آدرس میدان شوش خیابان صابونیان پاساژ ایرانیان همکف، واحد ۵۹

لطفا جهت فعالسازی گارانتی محصول اطلاعات خود را در وب سایت شرکت بارگذاری نمایید با تشکر

ثبت کارت گارانتی

لطفا برند خریداری شده را انتخاب بفرمایید

لطفا صبر کنید